fredag 11. juni 2010

Ondskap og håpet om en bedre verden

Coopertest Kompaniet (Maja Roel og jeg) har mottatt støtte fra Kunstløftet til å gjennomføre forprosjekt til produksjonen "Ondskap og håpet om en bedre verden". Prosjektet tar for seg ondskap og har barn som aktører. Med oss har vi Mattis Herman Nyquist som dramaturg og tekstforfatter, Mari Hesjedal som scenograf, Øystein Wyller Odden som komponist og Ingunn Sønsteby som kostymedesigner. Ko-produseres av Rom for Dans. Forprosjektet pågår sommeren 2010.

Ingen kommentarer: