tirsdag 17. juni 2008

Inn for Landing

-Åpningsfest for Landing08 med guida tur på St. Olavs Hospital , 13. juni 2008.
Idè, konsept og regi: Guro Anna Wyller Odden med god hjelp fra Ingrid KoslungFoto: Anne-Line Bakken


Publikum møter opp på Landingssenteret og blir herfra sendt ut på en mindre ferd i grupper på fire og fire. Hver gruppe samles omkring et intravenøsstativ med høretelefoner, hvorfra hver enkelt får de nødvendige instruksjoner som skal til for å komme trygt igjennom løypa som tilsammen tar ca 17 minutter. Turen byr på smakebiter fra Landings 13 produksjoner. Utdrag fra produksjonene er plassert langsmed løypa og presenteres med tittel og tilhørende lydbilde. Den guida turen ender i den vakre Sykehusparken hvor publikum blir tatt imot av Landingsarbeidere i rosa legefrakker. Det vanker både sjampis, snacks, og god musikk ved Dj Tobias Liland.

Selve startskuddet for Landing08 går fra et av de omkringliggende takene hvor dragartist og danser Håvard Kaldseth i 30 meter lang grønn kjole, står klar med ladet startpistol. De rosa båndene som omslutter plassen blir så løpt ned av en samlet landingsstab, som derved erklærer Landing 08 for offisielt åpna.

Inn for Landing hadde aldri blitt så flott uten:
-Sykehusprest Knut Hermstad som kom med viktige bidrag til åpningen.
-Kjøkkensjef Gunnar Kvamme som hjalp meg med å skaffe skjenklebevilling.
-Jordmor Mat-ja, som lånte oss de flotte stolene og borda.
-Nærmest samtlige avdelinger på kvinne-barn-senteret som lånte oss intravenøs-stativ.
-Første klasse Drama ved Ringve videregående skole som gjorde herlig krykkestunt på Finalebanen.
-Ritardando, St. Olavs eget damekor som sang så nydelig.
-Inger Kristin Hugsevje og Lisbet Humlestøyl som løste kriser.
-Samtlige produksjoner som bidro med fantastisk innsats på mange områder.

Ingen kommentarer: